Over Ons

MacroConsult houdt zich bezig met

  • Advies inzake management en marketingvraagstukken
  • Onderzoek inzake mededinging, regulering en staatssteun
  • Analyse en opstelling van schadeclaims

Onder de naam MacroConsult worden, met wisselende intensiteit en omvang, advies- en onderzoek­activiteiten uitgevoerd, hetzij onder eigen naam, hetzij onder de naam van een andere contractant. Aanvankelijk lag het accent op management en marketing consultancy. Later kwam daar het onderzoek bij op het terrein van mededingings­wetgeving, regulering en staatssteun, met name in andere Europese landen. Sedert 2008 is er sprake van een derde categorie activiteiten, namelijk de beoordeling en opstelling van schadeclaims. Recentelijk vinden deze activiteiten plaats onder de handelsnaam Forensic Economics Services. Zie www.forensiceconomics.nl.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Prof. Dr. Wim Driehuis in samenwerking met een wisselend team van medewerkers en specialisten. Voor zijn CV zie wikipedia.org en scholar.google.com.

Projecten

Lijst van projecten op het terrein van management consultancy en marketing consultancy waarbij MacroConsult betrokken was door het maken van tenminste 1 rapport, of onder eigen naam, dan wel onder de naam van een andere contractant. Tenzij anders vermeld hebben de projecten betrekking op Nederland. Namen van opdrachtgevers worden niet vermeld vanwege vertrouwelijkheid. Engelse titels betekenen niet automatisch dat een rapport geschreven is in de Engelse taal.

Prospects market for pet food

Competition between state television advertising and print advertising

Distribution of a compensatory transfer to magazine publishers

Modelling the media and advertising market

Outsourcing of labour and economic development

Temporary work and employment

Gambling market: development and risks

Economics of commercial communication

Quality management and quality research

Options for marketing by public water companies

Analysis of household water consumption

Financing the Council for Journalism

Financing the Foundation for Advertising Code

Organisation of advanced art education (excl. music)

Market for sponsored economic research

Analysis of the supply chain for vegetables and fruit

Strategy of banking sector towards government regulation

Financing the NDP

Financing the Short Sea Shipping Industry by a Guarantee/Participation Fund

Impact of higher VAT tariff on magazine sales

Prices of second hand buses

Introduction of new financial products in France

Lijst van projecten op het terrein van mededinging, regulering en staatsteun waarbij MacroConsult betrokken was door het maken van tenminste 1 rapport, of onder eigen naam, dan wel onder de naam van een andere contractant. Tenzij anders vermeld hebben de projecten betrekking op Nederland. Namen van opdrachtgevers worden niet vermeld vanwege vertrouwelijkheid. Engelse titels betekenen niet automatisch dat een rapport geschreven is in de Engelse taal.

State aid in the market for irrigation water in Cyprus

Competition in the market for carbonless paper in Germany

State aid in the market for building short sea ships

Competition in the retail market for gasoline

Regulation of the market for broadcasting transmission

Regulatory reform in Norway

Regulatory reform in Finland

Competition in the market for plasterboard in United Kingdom and Germany

Competition in the retail market for mobile telephony

Regulation of the market for public broadcasting

Competition and regulation in the retail market for payment services

Regulatory reform in Germany

Regulatory reform in France

Competition in the World market for shipbuilding

Competition in the retail market for payment services in Belgium

Competition in the retail market for payment services in France

Competition in the market for cement in Romania

Competition in the market for schoolbooks

Competition in the market for gas transportation in Europe

Competition in the market for switches in the electricity sector in Europe

Competition in the market for waste treatment in the Netherlands and Belgium

Competition in advertising markets

Competition in the market for glass in Europe

Werkwijze

Onze werkwijze kan als volgt in grote lijnen worden omschreven.

Wanneer een verzoek tot het indienen van een onderzoekvoorstel wordt gedaan wordt eerst nagegaan hoeveel tijd de client ons ter beschikking stelt. Als deze tijd beschikbaar is vragen wij om de meest essentiele achtergrond­informatie vertrouwelijk ter kennisneming. Vervolgens wordt besloten om al dan niet een onderzoekvoorstel in te dienen. Als dit gebeurt dan zijn de meest belangrijke elementen in ons voorstel: de manier waarop wij te werk denken tegaan, de geraamde benodigde tijd en mensen en het honorarium alsmede de vervulling van de volgende voorwaarden: onze onafhankelijkheid van ons werk moet gegarandeerd zijn, aan de eis van beschikbaarheid van betrouwbare data moet kunnen worden voldaan en de vertrouwelijkheid moet goed zijn geregeld, met name als er advocaten bij het project zijn betrokken. Een belangrijke disclaimer is dat MacroConsult nooit verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade, fiancieel of van welke aard ook, die uit onze werkzaamheden zou kunnen voortvloeien.

Contact

A  :  Achterlandseweg 19
7312 EC  Apeldoorn
E  :  info@macroconsult.nl
M  :  +31 62 269 7296